Phương Thức Thanh Toán Tại Bình Bán Book

Hiện tại Bình Bán Book áp dụng phương thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.
THANH TOÁN TIỀN MẶT KHI NHẬN HÀNG
Nhân viên giao hàng của các đối tác giao hàng (GHTK/VTPost/…) sẽ thu tiền quý khách lúc giao hàng tận nơi. Quý khách lưu ý trong trường hợp quý khách đi vắng không thể nhận hàng, quý khách vui lòng ủy thác cho người khác nhận hàng và thanh toán thay.